فراخوان جذب نیروهای مدیریتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


به گزارش ایکنا؛ به‌نقل از روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف شایسته‌گزینی مدیران، فراخوانی را برای جذب معاون مقررات‌گذاری و کسب و کار‌های فرهنگی و رییس گروه برنامه‌ریزی و نظارت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال منتشر کرد.

 

در متن این فراخوان آمده است:

«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد برای جذب شایسته‌ترین مدیران در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، نسبت به جذب معاون مقررات گذاری و کسب و کار‌های فرهنگی و رییس گروه برنامه‌ریزی و نظارت از میان افراد رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی اقدام کند».

واجدین شرایط تا ۳۱ خردادماه جاری، می‌توانند به سایت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به نشانی https://www.saramad.ir مراجعه و فرم متقاضیان را تکمیل و اطلاعات و سوابق خود را بارگزاری کنند.

 

براساس این فراخوان تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات نظام تنظیم گری کسب و کار‌های فرهنگی و رتبه بندی محصولات و فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی، شناسایی و ساماندهی نشر دیجیتال و تنظیم مقررات برای موسسات، فعالان و آثار فرهنگی و هنری در فضای مجازی و ایجاد و تقویت زمینه‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی اهم وظایف مورد انتظار معاون مقررات گذاری و کسب و کار‌های فرهنگی ذکر شده است.

همچنین نظارت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﮐﺰ، بهبود مستمر وضعیت ساختاری، نظارت بر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و آﺛﺎر، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎتﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و رﺳﺎﻧﻪ‌ای دﯾﺠﯿﺘﺎل، اﺑﺰارﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻄﺎی آن‌ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ از‌جمله وظایف رییس گروه برنامه‌ریزی و نظارت است.

 

انتهای پیام

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورزشی

ورزشی